ศาลจังหวัดนราธิวาส
Narathiwat Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เปิดทำการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือก และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี แทนตำแหน่งที่ว่าง) ศาลจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 7 สิงหาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 ศาลจังหวัดนราธิวาส ศาลจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 7 สิงหาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 ศาลจังหวัดนราธิวาส ศาลจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีเปิดนิทรรศการวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 ศาลจังหวัดนราธิวาส ศาลจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

ห้องที่ ชื่อห้อง เข้าร่วมประชุม URL สำหรับเข้าร่วมประชุม เบอร์ติดต่อ
1 ห้องพิจารณาคดีที่ 1 https://meet.google.com/fxr-tmqz-fzk 073-532038 ต่อ 204
2 ห้องพิจารณาคดีที่ 2 https://meet.google.com/uej-pmzd-qye 073-532038 ต่อ 206
3 ห้องพิจารณาคดีที่ 3 https://meet.google.com/mcs-tjun-bqz 073-532038 ต่อ 203
4 ห้องพิจารณาคดีที่ 5 https://meet.google.com/eef-tjfu-vfe 073-532038 ต่อ 202
5 ห้องพิจารณาคดีที่ 6 https://meet.google.com/xts-nefd-pwz 073-532038 ต่อ 316
6 ห้องพิจารณาคดีที่ 7 https://meet.google.com/qix-ocwx-upb 073-532038 ต่อ 207
7 ห้องพิจารณาคดีที่ 10 https://meet.google.com/mck-tiiv-jxi 073-532038 ต่อ 208
8 ห้องพิจารณาคดีที่ 12 https://meet.google.com/mne-mtih-ajz 073-532038 ต่อ 215
9 ห้องคดีแขวง https://meet.google.com/wzk-zunc-vkj 073-532038 ต่อ 104
9 ห้องไกล่เกลี่ย1 https://meet.google.com/mop-czzg-frt 073-532038 ต่อ 104
 

 

  

 

 

   

 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image