Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนราธิวาส
Narathiwat Provincial Court
News
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

 

 

ห้องที่ ชื่อห้อง เข้าร่วมประชุม URL สำหรับเข้าร่วมประชุม เบอร์ติดต่อ
1 ห้องพิจารณาคดีที่ 1 https://meet.google.com/fxr-tmqz-fzk 073-532038 ต่อ 201
2 ห้องพิจารณาคดีที่ 2 https://meet.google.com/uej-pmzd-qye 073-532038 ต่อ 202
3 ห้องพิจารณาคดีที่ 3 https://meet.google.com/mcs-tjun-bqz 073-532038 ต่อ 203
4 ห้องพิจารณาคดีที่ 4 https://meet.google.com/eef-tjfu-vfe 073-532038 ต่อ 204
5 ห้องพิจารณาคดีที่ 6 https://meet.google.com/xts-nefd-pwz 073-532038 ต่อ 206
6 ห้องพิจารณาคดีที่ 7 https://meet.google.com/qix-ocwx-upb 073-532038 ต่อ 207
7 ห้องพิจารณาคดีที่ 10 https://meet.google.com/mck-tiiv-jxi 073-532038 ต่อ 210
8 ห้องพิจารณาคดีที่ 9 https://meet.google.com/mne-mtih-ajz 073-532038 ต่อ 209
9 ห้องคดีแขวง https://meet.google.com/wzk-zunc-vkj 073-532038 ต่อ 109
10 ห้องไกล่เกลี่ย1 https://meet.google.com/mop-czzg-frt 073-532038 ต่อ 224
11 ศูนย์ประสานงานอิเล็กทรอนิกส์ https://meet.google.com/hpi-vdwk-gkn 073-532038 ต่อ 220

             

       

  

 

 

 
 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

ข่าวประกาศ
image
image
image
image
image
image